เข้าสู่ระบบ
งานวิจัยเรื่อง “Effects of heating method, temperature, initial nitrite level, and storage time on residual nitrite, pigments, and curing efficiency of chicken sausages”
ข่าวสาร
งานวิจัยในวารสาร International Journal of Food Properties
อบรม “มาตรฐานความปลอดภัยและสุขลักษณะของผู้ประกอบการ Street Food”
กิจกรรม
วันที่ 25 ม.ค. 67 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครื่องลดขนาดอนุภาค (Hight-Pressure Homogenizer, Microfluidizer)
ข่าวสาร
PROMOTION ดี ๆ มาแล้วว ! เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ ม […]
เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (SPRAY DRYER)
ข่าวสาร
PROMOTION ดี ๆ มาแล้วว ! เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ ม […]
เครื่องสกัดสารออกฤทธิ์โดยใช้ไมโครเวฟ (MICROWAVE EXTRACTOR)
ข่าวสาร
PROMOTION ดี ๆ มาแล้วว ! เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Fl@Kasetsart)
เครื่องตอกเม็ดยา (HIGH SPEED ROTARY TABLETING MACHINE)
ข่าวสาร
PROMOTION ดี ๆ มาแล้วว ! เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ ม […]
เครื่อง FREEZE DRYER พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหาร !
ข่าวสาร
สัปดาห์น่ารู้ ! เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลั […]
การพัฒนาและโอกาสด้านอาหารสัตว์เลี้ยงของไทย
ข่าวสาร
รายการทันโลก...ยามบ่าย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สัมภาษณ์ รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
The 13th Joint International Symposium on Food Science & Technology among NUS, TUMSAT, HU, ZJU & KU
ข่าวสาร
เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 13th Joint International Symposium on Food Science & Technology (for Graduate Students) among National University of Singapore, Tokyo University of Marine Science & Technology, Hokkaido University, Zhejiang University and Kasetsart University