เข้าสู่ระบบ

กิจกรรมอบรมสัมมนาที่อยู่ระหว่างรับสมัคร

ดูกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมอบรมสัมมนาที่ผ่านมา

ดูกิจกรรมทั้งหมด
Workshop: How to Make Plant-based Meat Alternatives
สัมมนา/อบรม ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop: How to Make Plant-based Meat Alternatives จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2566 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
รายละเอียดเพิ่มเติม
งานสัมมนาอาหารฟังก์ชันเพื่อเสริมสุขภาพของสมอง (Functional Food for Brain Health)
สัมมนา/อบรม Online
เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #2/2023 ในหัวข้อ "อาหารฟังก์ชันเพื่อเสริมสุขภาพของสมอง (Functional Food for Brain Health)"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มก. จัดงานสัมมนา PET Recycling technology and safety assessment of recycling process for food contact applications
สัมมนา/อบรม นอกสถานที่
งานสัมมนา “PET Recycling technology and safety assessment of recycling process for food contact applications” วันที่ 24 เม.ย. 66
รายละเอียดเพิ่มเติม