เข้าสู่ระบบ

กิจกรรมอบรมสัมมนาที่อยู่ระหว่างรับสมัคร

ดูกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมอบรมสัมมนาที่ผ่านมา

ดูกิจกรรมทั้งหมด
อบรม “มาตรฐานความปลอดภัยและสุขลักษณะของผู้ประกอบการ Street Food”
สัมมนา/อบรม ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมอบรม "มาตรฐานความปลอดภัยและสุขลักษณะของผู้ประกอบการ Street Food" (รับจำนวนจำกัด 20 ที่นั่ง รับสมัครจนกว่าที่นั่งจะเต็ม)
รายละเอียดเพิ่มเติม
Workshop: How to Make Plant-based Meat Alternatives
สัมมนา/อบรม ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop: How to Make Plant-based Meat Alternatives จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2566 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
รายละเอียดเพิ่มเติม
งานสัมมนาอาหารฟังก์ชันเพื่อเสริมสุขภาพของสมอง (Functional Food for Brain Health)
สัมมนา/อบรม Online
เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #2/2023 ในหัวข้อ "อาหารฟังก์ชันเพื่อเสริมสุขภาพของสมอง (Functional Food for Brain Health)"
รายละเอียดเพิ่มเติม