เข้าสู่ระบบ
หลักสูตร “การลดโอกาสปนเปื้อนอันตรายในอุตสาหกรรมอาหาร”
กิจกรรม
วันที่ 13-14 มิ.ย. 67 เวลา 09.016.30 น. ภายในงาน Propak Asia 2024 ณ ไบเทคบางนา (มีค่าใช้จ่าย)
อบรมเชิงปฏิบัติการ The curriculum and pedagogy of food regulation between Thailand and Singapore
กิจกรรม
**ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย** วันที่ 19 มิ.ย. 67 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / วันที่ 20 มิ.ย. 67 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / วันที่ 21 มิ.ย. 67 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บรรยายพิเศษ: “อามาซาเกะ: อาหารเชิงหน้าที่จากการหมักข้าวด้วย Aspergillus oryzae”
กิจกรรม
วันที่ 31 พ.ค. 67 เวลา 10.00-11.30 น. ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University
โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 16 KU- FoSTAT Food Innovation Contest 2024
ข่าวสาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
อบรมเชิงปฏิบัติการ Sensory Statistics for Product, Consumer, and Market Insights
กิจกรรม
วันที่ 20-21 มิ.ย. 67 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ TECH PLANTER Thailand Info Session
กิจกรรม
วันที่ 25 เม.ย. 67 เวบา 12.30-14.30 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
RUN Talk Online 2024 #58
กิจกรรม
วันที่ 18 เม.ย. 67 เวลา 19.00-20.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting
KU-TAC เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมโปรแกรมเร่งการจัดการเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กิจกรรม
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 พ.ค.67
สัมมนา “ศักยภาพของพรีไบโอติกส์ในข้าวต่อสมบัติการต้านมะเร็ง”
กิจกรรม
วันที่ 25 เม.ย. 67 เวลา 10.00-11.30 น. ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University