เข้าสู่ระบบ

ขอเรียนเชิญอาจารย์และผู้สนใจในด้าน food regulation เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ The curriculum and pedagogy of food regulation between Thailand and Singapore ดังกำหนดการต่อไปนี้

1. วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกเข้าร่วมสัมมนาตามที่ท่านสะดวก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยแสกน qr code หรือ https://forms.gle/Pn9MBQXDzrZXAHMbA
ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2567