เข้าสู่ระบบ
งานสัมมนา “กฎระเบียบและการประเมินความปลอดภัยสำหรับวัสดุสัมผัสอาหารจากพอลิแลคติกแอซิด (Polylactic acid, PLA)”
กิจกรรม
**ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย** วันที่ 19 ก.ค. 66 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
บรรยายพิเศษหัวข้อ “Food Delivery ทางเลือกหรือทางรอด”
กิจกรรม
**ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย** วันที่ 17 ก.ค. 66 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 2204 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานสัมมนา “การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพื่อโภชนาการและสุขภาพ”
กิจกรรม
**ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย** วันที่ 27 มิ.ย. 66 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้อง 2204 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานสัมมนา “ส่วนประกอบฟังก์ชันจากส่วนเหลือการแปรรูปปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง (Functional Ingredients from By-Products of Canned Tuna Processing)”
กิจกรรม
**ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย** วัน30 มิ.ย. 66 เวลา 10.00-11.30 น. ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University
บุคลากร อก. ได้รับรางวัลในงาน Food Innovation Asia conference 2023
ข่าวสาร
คุณวิเชียร ผลวัฒนสุข (ศิทย์เก่า วทอ. 8 ) รศ. ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต
การบรรยายหัวข้อ “Sustainable Packaging” ในงาน Healthy Food Asia 2023
กิจกรรม
**ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย** วันที่ 5 ก.ค. 66 เวลา 15.00-15.30 น. ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์
งานวิจัยเรื่อง “Enhancement of solubility, thermal stability and bioaccessibility of vitexin using phosphatidylcholine-based phytosome”
ข่าวสาร
งานวิจัยในวารสาร NFS Journal เรื่อง " Enhancement of solubility, thermal stability and bioaccessibility of vitexin using phosphatidylcholine-based phytosome” (Impact 0.59, Q1)
งานสัมมนา “Smart Packaging”
กิจกรรม
**ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย** วันที่ 16 มิ.ย. 66 เวลา 13.30-15.00 น. ณ BITEC Bangna (SILK2)
งานสัมมนา ASEAN Personal Care Technology Summit 2023
กิจกรรม
**ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย** วันที่ 15-16 มิ.ย. 66 ในรูปแบบ Hybrid