เข้าสู่ระบบ
ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือนำผลงานวิจัยของคณะฯ ไปขยายผลสู่เชิงพาณิชย์
ข่าวสาร
รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าประชุมหารือแนวทางความร่วมมือนำผลงานวิจัยของคณะฯ ไปขยายผลสู่เชิงพาณิชย์
โครงการสัมมนาเสริมความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่อง The Ultimate PD Alumni Knowledge Sharing Forum
กิจกรรม
**ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท** วันที่ 22 ธ.ค. 66 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย “Ultrasound-assisted formation of chitosan-glucose Maillard reaction products to fabricate nanoparticles with enhanced antioxidant activity”
ข่าวสาร
งานวิจัยในวารสาร Ultrasonics Sonochemistry เรื่อง "Ultrasound-assisted formation of chitosan-glucose Maillard reaction products to fabricate nanoparticles with enhanced antioxidant activity”
งานวิจัย “Mutual effects on mycotoxin production during co-culture of ochratoxigenic and aflatoxigenic Aspergillus strains”
ข่าวสาร
งานวิจัยในวารสาร mycotoxin research เรื่อง ” Mutu […]
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 11 เรื่อง “แอสปาแตม สารให้ความหวานใช้ได้หรือไม่??
กิจกรรม
**ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย** วันที่ 29 ส.ค. 66 ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย “Influence of feed moisture content on physical and sensory properties of extruded pure mung bean starch vermicelli”
ข่าวสาร
งานวิจัยในวารสาร International Journal of Food Science and Technology เรื่อง "Influence of feed moisture content on physical and sensory properties of extruded pure mung bean starch vermicelli” (Impact 3.61, Q1)
คณะผู้บริหารและบุคลากร อก. เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกเพื่ออุตสาหกรรม (iMAF) สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ข่าวสาร
เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 66 คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกเพื่ออุตสาหกรรม (iMAF)
โครงการ “AGRIT” แพลตฟอร์มการยกระดับและเร่งรัดพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเชิงลึกสู่การเติบโตระดับสากล
กิจกรรม
เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Fo […]
FI@Kasetsart Food Forum #4/2023
กิจกรรม
**ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย** วันที่ 26 ก.ค. 66 ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University