เข้าสู่ระบบ
บรรยายพิเศษ “แนวทางการใช้เมทาโบโลมิกส์และชีวสารสนเทศ เพื่อหากล้าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดใหม่และการประยุกต์ในอาหารหมัก”
กิจกรรม
**ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย** วันที่ 19 ต.ค. 66 เวลา 10.00-11.30 น. ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ x กลุ่มทอผ้าบ้านหนองขาว ‘โชคกิตติ’ จ.กาญจนบุรี แสดงผลงานแฟชั่นโชว์ ณ ศูนย์สิริกิติ์
ข่าวสาร
โครงการ Creative Young Designers Season 3 โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ภาควิชาวิทยาการ สิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆอีกจำนวน 15 มหาวิทยาลัย
รศ. ดร.รังรอง ยกส้าน ได้รับการประกาศ World’s Top 2% Scientists 2023 ประเภท Single recent year impact
ข่าวสาร
รศ. ดร.รังรอง ยกส้าน ได้รับการประกาศ World’s Top 2% Scientists 2023 ประเภท Single recent year impact
การประชุมและหารือการสร้างความร่วมมือ กับ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ข่าวสาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมและหารือการสร้างความร่วมมือ กับ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง “องค์ประกอบฐานเซลลูโลสบริโภคที่ไม่ผ่านการสังเคราะห์สำหรับการผลิตสารเคลือบไข่สด”
ข่าวสาร
ขอแสดงความยินดี แด่ ศ. ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะผู้บริหาร และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ ๔ เยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ข่าวสาร
ผศ. ดร.ธานินทร์  คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ รศ. ดร.อนุวัตร  แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวต้อนรับ
งานวิจัยเรื่อง “Image mapping of biological changes and structure-function relationship during rice grain development via Synchrotron FTIR spectroscopy”
ข่าวสาร
งานวิจัยในวารสาร Food Chemistry เรื่อง Image mapping of biological changes and structure-function relationship during rice grain development via Synchrotron FTIR spectroscopy”
การบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) นวัตกรรมข้ามศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร”
กิจกรรม
**ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย** วันที่ 28 ก.ย. 66 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 2204 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Online https://www.facebook.com/agro.ku
งานวิจัยเรื่อง “Amperometric bienzymatic biosensor in flow injection analysis system for determination of aspartame in foods”
ข่าวสาร
งานวิจัยในวารสาร Food Science and Biotechnology เรื่อง " Amperometric bienzymatic biosensor in flow injection analysis system for determination of aspartame in foods”