เข้าสู่ระบบ
งานวิจัย “Enhancement of the Digestion of Virgin Silkworm Pupae Oil (Bombyx mori) by Forming a Two-Layer Emulsion Using Lecithin and Whey Protein Isolate”
ข่าวสาร
งานวิจัยในวารสาร Food Biophysics เรื่อง "Enhancement of the Digestion of Virgin Silkworm Pupae Oil (Bombyx mori) by Forming a Two-Layer Emulsion Using Lecithin and Whey Protein Isolate” (Impact 3.34, Q1)
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Food Delivery ทางเลือกหรือทางรอด”
ข่าวสาร
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมได้จัดงานบรรยายพิเศษ RESEARCH AND INNOVATION 3rd Episode Talk เรื่อง “Food Delivery ทางเลือกหรือทางรอด”
Packaging Industry Expert Panel 13th
กิจกรรม
**ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย** วันที่ 26 ก.ค. 66 Online (Zoom Meeting)
รับสมัครผู้ประกอบการ SME ด้านอุตสาหกรรมเกษตร/อาหาร
กิจกรรม
รับสมัครผู้ประกอบการ SME ด้านอุตสาหกรรมเกษตร/อาหาร จำนวน 10 โครงการ โดยได้รับการสนับสนุน 50% (ไม่เกิน 100,000 บาท) จาก ITAP สวทช.
งานวิจัย The effects of blend ratio and storage time on thermoplastic starch/poly(butylene adipate-co-terephthalate) films
ข่าวสาร
ผลงานวิจัยของ รศ. ดร.อำพร เสน่ห์ และ ผศ. ดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์
สัมมนา Development of Food Value Chain: from Farm to Table
กิจกรรม
**ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย** วันที่ 17-21 ส.ค. 66 เวลา 09.00-16.00 น. (On-site และ Online)
หลักสูตร Workshop: ถุงพลาสติกสำหรับอาหาร… เลือกอย่างไร เพื่อแข่งขันรุ่ง คุ้มครองรอด
กิจกรรม
**ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท** วันที่ 26 ก.ค. 66 ณ สถาบันพลาสติก
กิจกรรมรับคำปรึกษา หัวข้อ “กฎระเบียบและการประเมินความปลอดภัยสำหรับวัสดุสัมผัสอาหาร: พลาสติก พลาสติกรีไซเคิล วัสดุใหม่จากพอลิแลคติกแอซิด และวัสดุสัมผัสอาหารชนิดอื่น”
กิจกรรม
**ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย** วันที่ 20 ก.ค. 66 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารจากพอลิแลคติกแอซิด”
กิจกรรม
**ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย** วันที่ 19 ก.ค. 66 เวลา 13.15 - 16.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ