เข้าสู่ระบบ
อบรม “มาตรฐานความปลอดภัยและสุขลักษณะของผู้ประกอบการ Street Food”
สัมมนา/อบรม ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมอบรม "มาตรฐานความปลอดภัยและสุขลักษณะของผู้ประกอบการ Street Food" (รับจำนวนจำกัด 20 ที่นั่ง รับสมัครจนกว่าที่นั่งจะเต็ม)
รายละเอียดเพิ่มเติม
Workshop: How to Make Plant-based Meat Alternatives
สัมมนา/อบรม ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop: How to Make Plant-based Meat Alternatives จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2566 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
รายละเอียดเพิ่มเติม
งานสัมมนาอาหารฟังก์ชันเพื่อเสริมสุขภาพของสมอง (Functional Food for Brain Health)
สัมมนา/อบรม Online
เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #2/2023 ในหัวข้อ "อาหารฟังก์ชันเพื่อเสริมสุขภาพของสมอง (Functional Food for Brain Health)"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มก. จัดงานสัมมนา PET Recycling technology and safety assessment of recycling process for food contact applications
สัมมนา/อบรม นอกสถานที่
งานสัมมนา “PET Recycling technology and safety assessment of recycling process for food contact applications” วันที่ 24 เม.ย. 66
รายละเอียดเพิ่มเติม
[Module 4] หลักสูตร ADVANCE “ FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0) ” for Future
สัมมนา/อบรม นอกสถานที่
Module 4 : food business 5.0 วันที่ 7 เมษายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
[Module 3] หลักสูตร ADVANCE “ FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0) ” for Future
สัมมนา/อบรม นอกสถานที่
Module 3: Intelligent Food Packaging for sustainability วันที่ 31 มีนาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
[Module 2: Part 2] หลักสูตร ADVANCE “ FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0) ” for Future
สัมมนา/อบรม นอกสถานที่
Module 2 Part 2: เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในการแปรรูปอาหาร วันที่ 24 มีนาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
[Module 2: Part 1] หลักสูตร ADVANCE “ FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0) ” for Future
สัมมนา/อบรม นอกสถานที่
Module 2 Part 1: เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในการแปรรูปอาหาร วันที่ 17 มีนาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
[Module 1] หลักสูตร ADVANCE “ FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0) ” for Future
สัมมนา/อบรม นอกสถานที่
Module 1: กลยุทธ์การสร้างไอเดียเพื่องานพัฒนาผลิตภัณฑ์ Future Foods วันที่ 3 มีนาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม