เข้าสู่ระบบ

อบรมเชิงปฏิบัติการ The curriculum and pedagogy of food regulation between Thailand and Singapore

**ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย** วันที่ 19 มิ.ย. 67 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / วันที่ 20 มิ.ย. 67 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / วันที่ 21 มิ.ย. 67 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Warada

24 พฤษภาคม 2024

Warada

10 เมษายน 2024

โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 16

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ได้เชิญคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 16 KU-FoSTAT Food Innovation Contest 2024 (Bangkok) ภายใต้หัวข้อ “Food for Crisis”

Warada

8 มีนาคม 2024
1 2 4