เข้าสู่ระบบ

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) นวัตกรรมข้ามศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร”

**ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย** วันที่ 28 ก.ย. 66 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 2204 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Online https://www.facebook.com/agro.ku

Warada

5 กันยายน 2023

โครงการสัมมนาเสริมความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่อง The Ultimate PD Alumni Knowledge Sharing Forum

**ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท** วันที่ 22 ธ.ค. 66 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Warada

22 สิงหาคม 2023

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 11 เรื่อง “แอสปาแตม สารให้ความหวานใช้ได้หรือไม่??

**ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย** วันที่ 29 ส.ค. 66 ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Warada

5 สิงหาคม 2023

Warada

19 กรกฎาคม 2023

รับสมัครผู้ประกอบการ SME ด้านอุตสาหกรรมเกษตร/อาหาร

รับสมัครผู้ประกอบการ SME ด้านอุตสาหกรรมเกษตร/อาหาร จำนวน 10 โครงการ โดยได้รับการสนับสนุน 50% (ไม่เกิน 100,000 บาท) จาก ITAP สวทช.

Warada

9 กรกฎาคม 2023

Warada

5 กรกฎาคม 2023
1 2