เข้าสู่ระบบ

HIGHLIGHT งานวิจัย

ดูงานวิจัยทั้งหมด
เซลลูโลสคริสตัลจากกากถั่วเหลือง: การเตรียมและการดัดแปรเพื่อผลิตวัตถุเจือปนอาหาร ที่มีสมบัติเชิงหน้าที่เชิงคู่เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อิมัลชันลดพลังงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Biorefinery of Thai seafood by-products: Benefit, Impact and Possibility
รายละเอียดเพิ่มเติม
การพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ปี 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์พลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลท (rPET) สำหรับวัสดุสัมผัสอาหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มบริการงานวิจัย