เข้าสู่ระบบ

ขอเชิญร่วมงาน Packaging Industry Expert Panel 13th (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
หัวข้อ “Update นโยบายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สู่ Net Zero Emission และความยั่งยืน”
กลุ่มเป้าหมาย: อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบงาน: Online (Zoom Meeting)
วันที่ 26 ก.ค.66 เวลา 13.00-16.30 น.
ลงทะเบียนฟรี: https://bit.ly/46EBYkI