เข้าสู่ระบบ
เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FI@Kasetsart) ขอเชิญเข้าร่วมงาน “Healthy Food Asia 2023” งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากประเทศในอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก ในวันที่ 5-6 กรกฎคม 2566 ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์
นอกจากสินค้าและการให้บริการภายในงานแล้ว ท่านจะได้พบกับการให้ความรู้โดยวิทยากรจากหลากหลายประเทศ โดย FI@Kasetsart ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ณัฐดนัย  หาญการสุจริต อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาให้ความรู้ในหัวข้อ “Sustainable Packaging” ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:00-15:30 น.
ลงทะเบียนได้ที่ https://register.visitcloud.com/survey/0fr3ikdhjav5q