เข้าสู่ระบบ

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart)
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #4/2023
ในหัวข้อ “ข้าวหมากและการใช้ประโยชน์เชิงหน้าที่สำหรับการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ (Sweet fermented rice (Khao Mak) and its functional applications for healthy food development)”

ประเด็นสำคัญ ได้แก่
– ผลของชนิดข้าวต่อน้ำตาลในข้าวหมาก
– คุณประโยชน์ของข้าวหมาก
– แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้าวหมากเป็นส่วนผสมในอาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

วิทยากรโดย
ผศ. ดร.ธนัท อ้วนอ่อน
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-11.30 น.
ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University
สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/beuCv2fXdBQpriwQ6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
02-562-5555 ต่อ 646269 หรือ 093-689-6589
หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th