เข้าสู่ระบบ
slide-banner-1
training services – resize 1
slide-banner-2
Data in depth 1
previous arrow
next arrow

บริการของเรา

ข่าวสาร กิจกรรม

กิจกรรม
วันที่ 28-29 มี.ค. 67 ณ ภาควิชาพัฒนาผลิตถัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท (5,500 บาท สำหรับผู้ที่ชำระเงินก่อนวันที่ 8 มี.ค. 67)
สัมมนา “Food Packaging Safety and Sustainability”
กิจกรรม
วันที่ 14 มี.ค. 2567 เวลา 8.00-17.30 น. ณ ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือแบบออนไลน์ (Zoom meeting)
เสวนาพิเศษ “อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความกินดีอยู่ดี (Smart Agro-in…
กิจกรรม
วันที่ 6 มี.ค. 2567 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องโถงแห่งปราชญ์ ชั้น 4 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรม…
ปูอัดทำจากกระดาษ-ไม่มีเนื้อสัตว์จริงหรือ?…
ข่าวสาร
ตรวจสอบกับ ผศ.ดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณ…
สัมมนา “บรรจุภัณฑ์เชิงหน้าที่สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและการเก็บรักษา…
กิจกรรม
วันที่ 27 ก.พ. 67 เวลา 10.00 – 11.30 น. ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis a…
ดื่มเบียร์ได้ประโยชน์จริงหรือ?…
ข่าวสาร
ตรวจสอบกับ ผศ.ดร.กฤษกมล ณ จอม อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัมภาษณ์เมื่อ 22 ธันวาคม 2566
8 ประโยชน์แก้วมังกรจริงหรือ?…
ข่าวสาร
ตรวจสอบกับ ผศ.ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัมภาษณ์เมื่อ 3 มกราคม 2567
ผลิตภัณฑ์งานวิจัย “ขนมเคี้ยวหนึบโปรตีนสูง”…
ผลิตภัณฑ์งานวิจัย “KU Smart Scale” เครื่องมือบันทึกน้ำหนัก…
ผลิตภัณฑ์วิจัย เคยูเคสซิ่ง (KU-casing)”…

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

0-2562-5000
FAX. 0-2562-5001
agroserv@ku.ac.th