เข้าสู่ระบบ
ผลิตภัณฑ์งานวิจัย “ขนมเคี้ยวหนึบโปรตีนสูง”
ผลิตภัณฑ์งานวิจัย “KU Smart Scale” เครื่องมือบันทึกน้ำหนัก บอกถึงพลังงานของอาหาร
ผลิตภัณฑ์วิจัย เคยูเคสซิ่ง (KU-casing)”
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ
วิธีล้างผักอย่างไรให้ปลอดภัยแก่การบริโภค
นวัตกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเกษตร กินดีอยู่ดี 80 ปี มก.
One – Day Trip “ความหลากหลาย สรีระและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” #5
ผลิตภัณฑ์งานวิจัย “สเปรดถั่วดาวอินคาผสมลูกเดือยรสโกโก้”
One – Day Trip “ความหลากหลาย สรีระและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ