เข้าสู่ระบบ

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมอบรม “มาตรฐานความปลอดภัยและสุขลักษณะของผู้ประกอบการ Street Food” (รับจำนวนจำกัด 20 ที่นั่ง รับสมัครจนกว่าที่นั่งจะเต็ม)

วิทยากรบรรยาย โดย รศ. ดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วันพฤ. 25 ม.ค. 67 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงทะเบียนฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) https://bit.ly/41JsZN7
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 065-395-6282 (คุณวาราดา)

ประเมินความพึงพอใจ
  • น้อยที่สุด
  • น้อย
  • ปานกลาง
  • มาก
  • มากที่สุด