เข้าสู่ระบบ

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart)
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #2/2023
ในหัวข้อ “อาหารฟังก์ชันเพื่อเสริมสุขภาพของสมอง (Functional Food for Brain Health)”

🔍ประเด็นสำคัญ ได้แก่
– สารสกัดจากพืชที่ส่งเสริมการทำงานของสมอง
– ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันด้านสมอง
– แนวทางการพัฒนาอาหารฟังก์ชัน

วิทยากรโดย
ดร.ดาลัด ศิริวัน และ ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล
นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📍ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-11.30 น.
ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University

📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/zQoBueNwGFg4UbtWA

👉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
02-562-5555 ต่อ 646269 และ 093-689-6589
หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th
#FIKasetsart #FIKU #FIKUFoodForum #Foodforum

 

ที่มา: https://www.facebook.com/photo/?fbid=616292893856673&set=a.478448967641067

ประเมินความพึงพอใจ
  • น้อยที่สุด
  • น้อย
  • ปานกลาง
  • มาก
  • มากที่สุด