เข้าสู่ระบบ
บนโซเชียลแชร์ว่า แก้วมังกร ผลไม้ของสายสุขภาพมีประโยชน์อย่างน้อย 8 อย่าง เช่น เป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยต่อสู้โรคเรื้อรัง
มีไฟเบอร์สูง มีพรีไบโอติก เสริมภูมิคุ้มกัน อุดมด้วยธาตุเหล็ก บำรุงหัวใจ และบำรุงผิว
🎯 ตรวจสอบกับ ผศ.ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัมภาษณ์เมื่อ 3 มกราคม 2567
🔎 ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย พีรพล อนุตรโสตถิ์
📌 สรุป : จริงบางส่วน ไม่ควรแชร์ ❌