เข้าสู่ระบบ

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis@Kasetsart) ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ Agrifood Futures

เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เข้าร่วมโครงการ “AGRIT” แพลตฟอร์มการยกระดับและเร่งรัดพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเชิงลึกสู่การเติบโตระดับสากล

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
– องค์ความรู้เฉพาะด้านจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสู่การเติบโตในระดับสากล
– เงินสนับสนุนในกระบวนการเร่งรัดพัฒนาธุรกิจ
– โอกาสในการดำเนินธุรกิจและลงทุนในตลาดต่างประเทศ
– การเชื่อมต่อกับระบบนิเวศนวัตกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรในประเทศและต่างประเทศ

กำหนดการโครงการ
เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 11 ส.ค. 66
คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ: 14 ส.ค. 66
Preparation Camp: 5-8 ต.ค. 66
นำเสนอ และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก: 12 ต.ค.
Intensive International Bootcamp: พ.ย. 66 – พ.ค. 67
Demo Day: มิ.ย. 67

สมัครเข้าร่วมโครงการ
ผ่านลิงก์>> https://www.facebook.com/AGRITaccelerator
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ
คุณฐานิดา ตั้งชัยสิน (แจน)
โทรศัพท์: 085 329 9158
อีเมล: Agrit.accelerator@gmail.com
เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094929398215