เข้าสู่ระบบ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) จัดโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 16 KU- FoSTAT Food Innovation Contest 2024 ใน Theme: “Food for Crisis” รอบรองชนะเลิศ เขตกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยการจัดงานในครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร นิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นทีมงานหลักในการจัดงาน
ในรอบรองชนะเลิศนี้ มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 11 ทีม จาก 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลการตัดสิน มี ดังนี้
🎉รางวัลชนะเลิศ
รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
ทีม ฝ้ายคำผำจ๋า มหาวิทยาลัยรามคำแหง
🎉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รับเงินรางวัลมูลค่า 6,000 บาท
ทีม Pawon โภชนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🎉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รับเงินรางวัลมูลค่า 4,000 บาท
ทีม Timtim Bean มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
🎉รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น
รับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท
ทีม after midnight มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะเป็นทีมตัวแทนเขตกรุงเทพฯ เพื่อเข้าแข่งขันกับตัวแทนทีมในภูมิภาคอื่นในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ซึ่งจัดร่วมกับงาน ProPak Asia 2024 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา