เข้าสู่ระบบ

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษและเสวนาพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความกินดีอยู่ดี (Smart Agro-industry for Sustainable Well-being)” วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องโถงแห่งปราชญ์ ชั้น 4 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกอบด้วยหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้
📌บรรยายพิเศษ เรื่อง “The Role of Smart Technologies in the Transition to a More Sustainable Food System”
📌บรรยายพิเศษ เรื่อง “Digitalizing Food Safety and Quality: Data Acquisition and Mathematical Modeling for Virtualization”
📌เสวนาพิเศษ เรื่อง “Smart Systems for Food Chains: Research and Practice”
📌ชมนิทรรศการ แสดงนวัตกรรม อุปกรณ์ทำระบบอัตโนมัติ ระบบ Automation สำหรับโรงงานผลิตอาหาร ชมผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัยจาก KAPI, IFRPD และภาควิชาต่างๆ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
📌การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (ออนไลน์)

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3UHg64B