เข้าสู่ระบบ

สัปดาห์น่ารู้ !
เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Fl@Kasetsart) มีสาระดี ๆ มาประชาสัมพันธ์✨

📌เครื่องมือพร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหาร !

❄️FREEZE DRYER
เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งระดับโรงงานต้นแบบ

คุณสมบัติของเครื่องมือ
– อัตราการระเหยน้ำ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ (กรณี ตัวอย่างเป็นน้ำ อัตราการระเหย 20 ลิตร ต่อ วัน)
– Max. Temperature of Condenser -60 องศาเซลเซียส
– สามารถดึงสุญญากาศลงได้ถึง 2.6 Pa (0.026 mbar)
– น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้สูงสุด 20 กิโลกรัม

📍สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของเครื่องมือได้ที่
https://shorturl.at/jAT67 หรือ Scan QR Code

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
คุณแก้วกมล เกตุแก้ว 087-598-0986
คุณชนกชนม์ เจริญพร 093-689-6589