เข้าสู่ระบบ

[Free Seminar] 2023 Development of Food Value Chain: From Farm to Table

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา (On-site & Online) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ASEAN, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), JAPAN และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566
บรรยายโดย วิทยากรจากบริษัทและหน่วยงานจากประเทศญี่ปุ่น

สัมมนาออนไลน์ แบบ Intensive course (มีทั้ง On-site และ Online ผ่านโปรแกรม Zoom)
วันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 เวลา 9:15 น. ถึง 13:00 น.
สามารถเลือกลงทะเบียนเฉพาะหัวข้อที่สนใจได้ดังตาราง
ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ https://forms.gle/tPAZqr7MUmfCKb4h8
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ปรารถนา email: parthana.p@ku.th