เข้าสู่ระบบ

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #1/2024 ในหัวข้อ “บรรจุภัณฑ์เชิงหน้าที่สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและการเก็บรักษา (Functional Packaging for Food Products and Storage)” 🌿
🎯ประเด็นสำคัญ ได้แก่
– วัตถุประสงค์ของบรรจุภัณฑ์เชิงหน้าที่
– วัสดุและเทคโนโลยีที่ใช้
– ความท้าทายและแนวโน้มในอนาคต
👩‍💼 วิทยากรโดย
ดร.ฐิติพร แก้วเพ็ชร
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
📍วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00-11.30 น.
ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University
📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/kXvtmSaXLxU8XTSR6
👉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
02-562-5555 ต่อ 646269 หรือ 093-689-6589
หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th