เข้าสู่ระบบ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. ณัฐดนัย หาญการสุจริต ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภท Young Food Scientist Awards จากงานวิจัยในหัวข้อ “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหารจากพลาสติกชีวภาพสำหรับผลิตผลเกษตร ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และเบเกอรี่”