เข้าสู่ระบบ

ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ

รับสมัครผู้ประกอบการ SME ด้านอุตสาหกรรมเกษตร/อาหาร จำนวน 10 โครงการ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงสูตร พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่/ยืดอายุการเก็บรักษา มูลค่าโครงการไม่เกิน 200,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุน 50% (ไม่เกิน 100,000 บาท) จาก ITAP สวทช.

เปิดโครงการภายในวันที่ 15 ส.ค. 66

เกณฑ์ผู้ประกอบการ
1. เป็นนิติบุคคล รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท/ปี
2. คนไทยถือหุ้น >51%
3. ประกอบกิจการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร/อาหาร

สนใจติดต่อ
คุณจุไรพร (แอน) 084-015-0110 Email: fagijpk@ku.ac.th
คุณกฤติกา (กวาง) 02-5625000 ต่อ 5141 Email: kritika.s@ku.ac.th