เข้าสู่ระบบ

ขอแสดงความยินดี แด่ รศ. ดร.รังรอง ยกส้าน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการประกาศ World’s Top 2% Scientists 2023 ประเภท Single recent year impact