เข้าสู่ระบบ

ขอแสดงความยินดี แด่ รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการประกาศ World’s Top 2% Scientists 2023 ประเภท Single recent year data (คิดเฉพาะผลงานปี 2022)