เข้าสู่ระบบ

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมได้จัดงานบรรยายพิเศษ RESEARCH AND INNOVATION 3rd Episode Talk เรื่อง “Food Delivery ทางเลือกหรือทางรอด” มี ดร.พงศ์ศักดิ์ ตฤณธวัช ตำแหน่ง Head of Robinhood Academy บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด บริษัทในกลุ่ม เอสซีบี เอกซ์ และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Robinhood Platform เป็นผู้บรรยาย โดยกล่าวถึงเรื่องของทิศทางอนาคตของ Food Delivery ที่เปลี่ยนแปลงไป และความต้องการให้คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าไปมีบทบาทในการตรวจสอบคุณภาพอาหารและร้านค้าเพื่อเพิ่มระดับความมั่นใจต่อผู้บริโภคในอนาคต ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้เข้าฟังเป็นจำนวนมาก