เข้าสู่ระบบ
บนโซเชียลแชร์คลิปพร้อมคำเตือนว่า ปูอัด ทำมาจากกระดาษ ห้ามกิน จะเกิดอันตราย ในขั้นตอนการผลิตไม่มีปู หรือเนื้อสัตว์เลย มีแต่แป้ง ผงชูรส และสารเคมีแต่งรสกลิ่น
🎯 ตรวจสอบกับ ผศ.ดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัมภาษณ์เมื่อ 30 มกราคม 2567
🔎 ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย พีรพล อนุตรโสตถิ์
📌 สรุป : ❌ ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ ❌