เข้าสู่ระบบ

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #6/2023 ในหัวข้อ “แนวทางการใช้เมทาโบโลมิกส์และชีวสารสนเทศ เพื่อหากล้าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดใหม่และการประยุกต์ในอาหารหมัก (Novel Food Cultures Using Metabolomics and Bioinformatics Approaches and Their Applications in Fermented Foods)”

🎯ประเด็นสำคัญ ได้แก่
– แนวทางการคัดเลือกกล้าเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมจากธรรมชาติ ที่มีศักยภาพในเชิงการค้า
– การประเมินประสิทธิภาพของกล้าเชื้อ
– การใช้ประโยชน์จากกล้าเชื้อจุลินทรีย์ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหมัก

👩‍💼 วิทยากรโดย
ดร.รัชธิดา เดชอุดม
ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📍วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-11.30 น.
ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University

📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/Dn6xkgxtH1DquDXK7

👉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
02-562-5555 ต่อ 646269 หรือ 093-689-6589
หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th