เข้าสู่ระบบ

🎯ประเด็นสำคัญ ได้แก่
– ประโยชน์ของอามาซาเกะต่อสุขภาพ
– สมบัติเชิงหน้าที่ของเชื้อรา Aspergillus oryzae
– แนวโน้มการบริโภคอามาซาเกะ
👩‍💼 วิทยากรโดย
ดร.สิรินันท์ ชมภูแสง
นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD)
📍วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-11.30 น.
ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University
📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
👉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
02-562-5555 ต่อ 646269 หรือ 093-689-6589
หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th