เข้าสู่ระบบ

Robinhood และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Food Delivery ทางเลือกหรือทางรอด” โดย ดร.พงศ์ศักดิ์ ตฤณธวัช Head of Robinhood Academy บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด บริษัทในกลุ่ม SCBX และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Robinhood Platform

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง 2204 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงทะเบียนฟรี โดยแสกนคิวอาร์โค้ด หรือ https://forms.gle/YqL3XXXrBgPDZKED6

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
คุณกฤษดา ทองทา
02-562-5000
kritsada.thong@ku.th