เข้าสู่ระบบ

😎กินให้มู อยู่ให้ปัง กับ “โหราอาหาร” สำรับเสริมร่าง สร้างใจ ❤️
นิทรรศการที่จะนำคุณเข้าสู่โลกของโหราโภชนศาสตร์
📆27 ม.ค. – 4 ก.พ. 67
📌นิทรรศการ @ บ้านคหกรรมศาสตร์ KU Avenue ม.เกษตรศาสตร์ 10.00-18.00 น.
📌เสวนา workshop @พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
😀ฟรี รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนด่วน
SCHEDULE
27 ม.ค. 67 เวลา 10.00 – 11.00 น.
โหราหารือ เสวนาประสามูที่อยู่คู่ครัวไทย (บรรยาย) ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ โดย อ.อนุวัต เชื้อเย็น ม.แม่โจ้ อ.ทิพากร ม่วงถึก คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ และผศ. ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
.
28 ม.ค. 67 เวลา 13.30 – 16.00 น.
โหราอาหาร กินตามธาตุ บำรุงเจ้าเรือน (บรรยาย) โดย เชฟโจ้-วรวุฒิ ตริยเสนวรรธน์ เจ้าของร้านอาหารซาหมวยแอนด์ซันส์ และ อาจารย์แม่ พิมพ์พิศา อภิเมธาวัฒน์ ศูนย์พัฒนาแพทย์แผนไทย แห่งประเทศไทย
.
30 ม.ค. 67 เวลา 13.00 – 16.00 น.
โหราโอชา การจับคู่ชากับเบเกอรี่ (ภาคปฏิบัติ) ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
โดย Mr.Davide Spina จาก Basque Culinary Center, Basque Country, Spain
31 ม.ค. 67 14.30-15.00 น.
โหรา..พาชิม สาธิตน้ำพริกหยำเบอร์รีพร้อมชิม โดยผศ.ดร.ฤทัย เรืองธรรมสิงห์ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ และคณะ
31 ม.ค. 67 เวลา 15.00 – 16.30 น.
โหรา..พาประเมิน ให้คำปรึกษาและประเมินภาวะโภชนาการ โดย ดร.ทิวาพร มณีรัตนศุภร คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ และคณะ
31 ม.ค. 67 เวลา 16.30 – 17.30 น.
โหรา~โภชนาการศาสตร์ ในการแพทย์แผนไทย (เสวนา) ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ โดย คุณหมอคมสัน ทินกร ณ อยุธยา (บุนนาค) ผู้ทรงคุณวุฒิการแพทย์แผนไทย และผู้เชี่ยวชาญโภชนาการศาสตร์ ในการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข
.
1 ก.พ. 67 เวลา 13.30 – 15.00 น.
Blend with Blind ร่วมเบลนด์ชา ออกแบบกลิ่นรสของชาที่เหมาะกับคนแต่ละธาตุ (ภาคปฏิบัติ) ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ โดย ผศ. ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ และกลุ่มผู้บกพร่องทางการเห็น Sensory Intelligence group
2 ก.พ. 67 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ไตรผัสสะ ออกแบบเครื่องประดับผ้าตกแต่งกลิ่นหอม (ภาคปฏิบัติ) ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ โดย ดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์ และคณะ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
.
3 ก.พ. 67 เวลา 13.30 – 16.00 น.
โหราพาสุข – การรวมโหราศาสตร์ ธาตุ อาหาร และ สุคนธบำบัด ชวนให้การรับกลิ่นการชิมรสส่งผลให้เกิดความสุขกายสบายใจ โดย ภญ.นวรรณ พวงมาลัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวทีฟ ฟาร์ม่า เฮิร์บส์ จำกัด (ทายาทรุ่น 5 ตระกูลหมอ 300 ปี) คุณวลัญช์พัชร เลิศรัตนนนท์ นักโหราศาสตร์สุขภาพ และเภสัชกร กิตติธัช วุฒิพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเปลนเดนส์ จำกัด
จัดโดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์, FoodInnopolis at Kasetsart University และเครือข่ายพันธมิตร