เข้าสู่ระบบ
บนโซเชียลมีการแชร์ประโยชน์ที่จะได้จากการดื่มเบียร์ มีตั้งแต่ ช่วยลดความดันโลหิต ป้องกันเบาหวาน ต้านความเครียด และช่วยทำให้อายุยืนได้ หืม ! ชัวร์เหรอ ?
🎯 ตรวจสอบกับ ผศ.ดร.กฤษกมล ณ จอม
อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัมภาษณ์เมื่อ 22 ธันวาคม 2566
🔎 ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย พีรพล อนุตรโสตถิ์
📌 สรุป : จริงบางส่วน ไม่ควรแชร์ ❌