เข้าสู่ระบบ

สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนาโซเดียม ครั้งที่ 3 “ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการบริโภคโซเดียมอย่างเหมาะสมสำหรับคนไทย” ณ ห้อง 5419 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ได้แก่ รศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ จากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ จากคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.อ.หญิง พญ.วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี เลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ดร.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้แทนจาก บจ.ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ และ บจ.อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) ร่วมเสวนา โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ และนักวิชาการในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารเป็นจำนวนมาก