เข้าสู่ระบบ

ฟรี!! ลงทะเบียนงานสัมมนา “Smart Packaging”
บรรยายโดย ศ.ดร. ภานุวัฒน์ สรรพกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์และวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนาเดียว ที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Packaging)
อนาคตของบรรจุภัณฑ์จะเป็นอย่างไร
บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะแบ่งประเภทอย่างไร
และพบกับงานวิจัยด้านบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะมากมาย

จัดโดย สมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย (TINPA)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ProPak Asia 2023

ณ BITEC Bangna (SILK2)
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2023
เวลา 13:30 – 15:00 น.
ลงทะเบียนฟรี!! ได้ที่ https://rb.gy/gz98v