เข้าสู่ระบบ

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #3/2023 ในหัวข้อ “ส่วนประกอบฟังก์ชันจากส่วนเหลือการแปรรูปปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง (Functional Ingredients from By-Products of Canned Tuna Processing)”

ประเด็นสำคัญ ได้แก่
– องค์ประกอบสำคัญ
– สมบัติเชิงหน้าที่
– แนวทางการใช้ประโยชน์ในอาหาร

วิทยากรโดย
รศ. ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์
ผศ. ดร.จุฑา มุกดาสนิท
ผศ. ดร.เยาวภา ไหวพริบ
ผศ. ดร.เปรมวดี เทพวงศ์
ผศ. ดร.จีรวรรณ มณีโรจน์
คณาจารย์ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-11.30 น.
ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University

สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/Tvwu7i3NS1qf7XYj8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
02-562-5555 ต่อ 646269 หรือ 093-689-6589
หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th