เข้าสู่ระบบ

งานสัมมนา “การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพื่อโภชนาการและสุขภาพ”
วันที่ 27 มิ.ย. 66 เวลา 09.00 – 12.30 น.
ณ ห้อง 2204 อาคาร 2 ชั้น 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3pbqSCK

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 081-309-7997 (คุณศันสนีย์)
หรือ agro.industry.alumni@gmail