เข้าสู่ระบบ

งานสัมมนา “กฎระเบียบและการประเมินความปลอดภัยสำหรับวัสดุสัมผัสอาหารจากพอลิแลคติกแอซิด (Polylactic acid, PLA)” วันที่ 19 ก.ค. 66 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสัมผัสอาหาร โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกที่สามารถแตกสลายได้ทางชีวภาพชนิด PLA และแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการในประเทศให้สอดคล้องกับกฎระเบียบในตลาดส่งออกและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในประเทศ

ลงทะเบียนฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://bit.ly/3PsyN9z

จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)