เข้าสู่ระบบ
งานวิจัยในวารสาร mycotoxin research เรื่อง ” Mutual effects on mycotoxin production during co-culture of ochratoxigenic and aflatoxigenic Aspergillus strains” (4.08, Q2)
ดูงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3OxcrSb