เข้าสู่ระบบ

งานวิจัยในวารสาร International Journal of Food Science and Technology เรื่อง Textural and physicochemical properties of threadfin bream surimi gels prepared with salted duck egg white as substitute for hen egg white (Impact factor 3.61, Q1)
ดูงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ https://doi.org/10.1111/ijfs.16251