เข้าสู่ระบบ

งานวิจัยในวารสาร Food Chemistry เรื่อง Image mapping of biological changes and structure-function relationship during rice grain development via Synchrotron FTIR spectroscopy” (9.23, Q1)
ดูงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ https://doi.org/10.1016/j.focha.2023.100290