เข้าสู่ระบบ

งานวิจัยในวารสาร Food Science and Biotechnology เรื่อง ” Amperometric bienzymatic biosensor in flow injection analysis system for determination of aspartame in foods” (3.23, Q2)
ดูงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3P7dNDF