เข้าสู่ระบบ

KU-FST : Research Press Release
New publication รศ. ปริศนา สุวรรณาภรณ์
งานวิจัยในวารสาร Carbohydrate Polymers เรื่อง ” Molecular structure and linear-non linear rheology relation of rice starch during milky, dough, and mature stages ” (Impact 10.72, Q1)

ดูงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2023.120812