เข้าสู่ระบบ

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 11 เรื่อง “แอสปาแตม สารให้ความหวานใช้ได้หรือไม่??” ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-13.00 น.
ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/9R9CgkMiMHhKRtBv6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: คุณปรียชาติ จันทโชติ
หน่วยงาน: ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์: 0947058054