เข้าสู่ระบบ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 62 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร กำหนดลงทะเบียน และส่งผลงานฉบับสมบูณ์ (Full article) 24 ต.ค. – 17 ธ.ค. 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://annualconference.ku.ac.th/62/
ลงทะเบียนผู้เสนอผลงาน : https://annualconference.ku.ac.th/62/regis.php
สามารถยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนและบทคัดย่อ มาที่ สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ E-mail: kuacaiku@gmail.com ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2566 (รายละเอียดดังไฟล์ประกาศทุน ปวก.62 อก.)
ประกาศทุน-ปวก.62:
แบบฟอร์มทุน-ปวก.62: