เข้าสู่ระบบ

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมอบรม “มาตรฐานความปลอดภัยและสุขลักษณะของผู้ประกอบการ Street Food” (รับจำนวนจำกัด 20 ที่นั่ง รับสมัครจนกว่าที่นั่งจะเต็ม)

วิทยากรบรรยาย โดย รศ. ดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วันพฤ. 25 ม.ค. 67 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/3U8zgA7
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 065-395-6282 (คุณวาราดา)