เข้าสู่ระบบ

กิจกรรมรับคำปรึกษา เรื่อง “กฎระเบียบและการประเมินความปลอดภัยสำหรับวัสดุสัมผัสอาหาร: พลาสติก พลาสติกรีไซเคิล วัสดุใหม่จากพอลิแลคติกแอซิด และวัสดุสัมผัสอาหารชนิดอื่น” วันที่ 20 ก.ค. 66 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

หน่วยงานภาคเอกชนที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับคำปรึกษาจากคณะผู้เชี่ยวชาญแบบ on site การให้คำปรึกษาจะจัดแยกตามหน่วยงานที่สมัคร เพื่อให้หน่วยงานของท่านถามคำถามได้อย่างอิสระในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสัมผัสอาหาร เช่น รายละเอียดและการตีความของกฎระเบียบ วิธีการทดสอบ การวางแผนทดสอบ และแนวทางการประเมินความปลอดภัย  ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เวลาให้คำปรึกษาหน่วยงานละประมาณ 30-40 นาที

ลงทะเบียนฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://bit.ly/3PsyN9z

จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)